ROCTON SUPER 1200x1200
Produsele pentru izolare fonică Izolare pereților de exterior cu trei straturi Izolare fonică adăugătoare a construcțiilor existente Izolare fonică a tavanului Pereții din trei straturi cu zidărie măruntă Izolare fonică a suprapunerilor între pereți Izolare fonică a planșeelor Termoizolarea interioară Pardoseală și tavan Pereții Izolare planșeelor dintre nivele Izolare pereților de carcasă Izolare pereților acoperite cu siding

ROCKTON SUPER

Plăci semi-rigide de vată bazaltică, hidrofobizate in masă, destinate izolării acustice și termice. Plăcile ACOUSTIC se utilizează pentru protecția fonică și izolarea termică a pereților de compartimentare, tavanelor suspendate, sistemelor acustice, fațadelor ventilate